بازدید: 18 بازدید

آشنایی با سازمان ملل متحد: این سازمان در سال ۱۹۴۵ تاسیس و جایگزین جامعه ملل شد. منشور این سازمان توسط ۵۱ کشور در ۲۵ اکتبر ۱۹۴۵ رسماً به وجود آمد که در حکم قانون اساسی آن بود. تعداد اعضای سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ به ۱۹۳ کشور است که تقریباً شامل تمام کشورهای مستقلی است که از نظر بین‌ المللی به رسمیت شناخته شده اند. تنها کشور هایی که در سازمان ملل عضو نیستند یکی واتیکان است که عضویت در این سازمان را نپذیرفت و دیگری چین ملی یا همان تایوان است که عضویت آن بعد از جمهوری چین لغو شد…