بازدید: 12 بازدید

هرگز تصور نکنید کسی که با او طرف هستیم ضعیف تر یا کم اهمیت تر از شماست. برخی افراد ظاهرشان را حفظ میکنند و آرام و بی سر و صدا حمله می کنند تا متوجه قدرت شان نشوید و در مورد شان به اشتباه قضاوت نکنید و به توهین‌ های تان ادامه دهید. اما اگر به غرور و عزت شان حمله کنید آنها با خشونتی باورنکردنی بر شما غلبه خواهند کرد.(ادامه در سایت)