بازدید: 13 بازدید

یکی از بزرگترین درس هایی که ما می توانیم از بیل گیتس یاد بگیریم توانایی او در فراموش کردن و پشت سر گذاشتن موفقیت است. او میگوید: موفقیت یک معلم پست و بدجنس است که این ذهنیت را در افراد باهوش ایجاد میکند که آنها شکست ناپذیر هستند. ضمن اینکه باید موفقیت‌ های خود را به خاطر بسپارید، اما باید مطمئن شوید که این موفقیت‌ ها روی قضاوت شما سایه نمی‌ اندازند و اعتماد به نفس کاذب در شما ایجاد نمیکنند…