بازدید: 14 بازدید

میکروارگانیسم ها برای بهبود صفات مورد نظر برای دستیابی به تولید بهینه میکروب ها می پردازد. کاربرد میکروب ها برای حذف آلاینده ها و بازیافت فلزات و روغن ها و نیز برای اهداف زیست محیطی مورد بحث قرار گرفته است. این کتاب همچنین شامل اطلاعاتی در مورد سنتز و کاربردهای نانو ذرات به دست آمده از گیاهان و میکروب‌ ها و کاربردهای آنها در تولید محصولات کشاورزی، تشخیص بیماری زا، حذف آلاینده ها و خواص زیر ضدمیکروبی و دارویی و… است… (ادامه در سایت)