بازدید: 13 بازدید

در سرتاسر زمین شواهد زمین شناسی بسیاری از وجود فیسل قارچ های کرتاسه وجود دارد. شواهد زمین شناسی عمر آنها را در حدود ۱۳۰ میلیون سال پیش تخمین زده است. مصریان باستان این قارچ ها را به عنوان ” گیاه جاودانگی ” می نامیدند و همچنین شواهدی وجود دارد که برخی شکارچیان از آن به عنوان یک منبع غذایی و حتی دارو برای درمان بعضی بیماری ها استفاده میکردند. با گذر زمان محبوبیت این قارچ ها بیشتر شده تا جایی که در منوی غذایی خاندان سلطنتی نیز در ۳۷۲ سال قبل از میلاد وجود داشته که از آن هم به عنوان غذا و هم به عنوان طعم‌ دهنده غذا استفاده میشد…