بازدید: 33 بازدید

بناهای تاریخی موجود در میدان نقش جهان شامل عالی‌ قاپو، مسجد شاه (اصفهان)، مسجد شیخ لطف‌ الله و سر در قیصریه است. علاوه بر این بناها دویست حجره دو طبقه پیرامون میدان واقع شده‌ است که عموماً جایگاه عرضه صنایع دستی اصفهان میباشند.