بازدید: 6 بازدید

بسیاری این سوال را مطرح میکنند که اگر کوروش کبیر هیچ گاه زاده نمیشد چه اتفاقی می افتاد. در اصل سوال اصلی این است که اگر کوروش نمی بود اکنون ما چگونه زندگی میکردیم؟ کوروش پادشاهی عادل بود که توانست در طول پادشاهی خود به نیمی از کره زمین پادشاهی کند و توانست عدالت را در سرتاسر آن ایجاد کند. همچنین کوروش توانست ایران را به مهد تمدن، علم و دانش در دنیا تبدیل کند…