بازدید: 10 بازدید

در مرداد ماه سال ۱۳۶۷ جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد و با پذیرش قطعنامه توسط ایران و عراق، جنگ هشت ساله به پایان رسید