بازدید: 46 بازدید

تَختِ طاووس که در آغاز «تخت خورشید» نام داشت، یکی از تخت‌ های جواهر نشان سلطنتی ایران است که به مباشرت حاجی محمد حسین خان صدر اصفهانی (نظام الدوله)،  صدر اعظم فتحعلی شاه و به فرمان فتعلی شاه در سال ۱۲۱۶ هجری قمری توسط جواهر سازان اصفهان ساخته شد است.