بازدید: 46 بازدید

درمانگاه به مجموعه ای گفته میشود که بطور شبانه روزی بیماران سرپایی را برای درمان میپذیرد و درآن محل می توان موارد فوری یا نیازمند کمک های ویژه را حداکثر ۲۴ ساعت تحت نظر قرار داد و در صورت عدم بهبودی و داشتن مشکلات خاص و نیازمند به خدمات بیشتر، بایستی در طول این مدت هماهنگی لازم جهت اخذ پذیرش و اعزام به بیمارستان، در صورت لزوم فراهم گردد