بازدید: 6 بازدید

در قرن 1 میلادی که تازه کلیسا ها به واسطه دین مسیح شکل گرفته بود بسیاری این دین را خرافاتی میدانستند و اعتقادی به این دین نداشتند. از طرفی صاحبان کلیسا با حاکمان ارتباط بسیار قوی داشتند و از این ارتباطات جهت تحت فشار قرار دادن مخالفان خود استفاده میکردند. به مرور زمان مبارزه با مخالفین کلیسا اوج گرفت و کلیسا برای ریشه کن کردن این موضوع دست به تفتیش عقاید افراد زد.(ادامه در سایت)