بازدید: 40 بازدید

بر اساس آخرین تقسیمات کشوری که در سال 1380 صورت گرفته، استان قزوین از 4 شهرستان قزوین، تاکستان، بوئین زهرا و آبیک تشکیل شده که هر کدام از این شهرها خود دارای شهر، بخش، دهستان و آبادی میباشند. مساحت این استان 15821 کیلومتر میباشد که از شمال به استان های مازندران و گیلان، از غرب به زنجان و همدان و از جنوب به استان مرکزی و از شرق به تهران محدود است