بازدید: 26 بازدید

طبق گفته Don Miguel Ruiz در واقع تولتک به دسته ای از انسان ها گفته میشده که هزاران سال پیش در بخش های جنوبی مکزیک امروزی زندگی میکردند. اونها انسان هایی بسیار باهشون و خردمند بودند. تولتک ها از علم و دانش خودشون در جهت آرامش درونی و پاکی روح استفاده میکرند.