بازدید: 3 بازدید

قبل از آشنایی با شخصیت حلاج بهتر است با زمانه او نیز آشنا شویم. حلاج در قرن سوم هجری زندگی می کرد، زمانی که اسلام تازه وارد ایران شده بود و افکار مردم همه معطوف به اسلام شیعی شده بود. دیدگاه ها و اندیشه های حلاج برگرفته از خداشناسی و خدا پرستی صوفیان بود. حلاج معتقد بود که شناخت خدا مهمترین وظیفه انسان است…