بازدید: 10 بازدید

در بازی والیبال بیشتر خطاها اگر جریمه شخصی نداشته باشند، مانند خطاهای زیر موجب می شوند که یک امتیاز به تیم حریف تعلق بگیرد و توپ برای زدن سرویس در اختیار تیم حریف قرار می گیرد. آنتن موجود در طرفین بالای تور، محدوده زمین را مشخص می کند و اگر توپ با برخورد به آنتن، به زمین حریف برسد، قبول نیست…

خطای خط : اگر سرویس زننده در موقع سرویس پایش روی خط باشد خطا محسوب می شود.
خطای ۸ ثانیه : اگر ۸ ثانیه پس از سوت داور سرویس زده نشود، باید خطای ۸ ثانیه از طرف داور اعلام شود.
خطای ۴ ضرب : چنانچه تیمی بیش از ۳ بار به توپ ضربه بزند و توپ از تور رد نشود، این خطا صورت گرفته است.
خطای ۲ ضرب : اگر بازیکنی ۲ بار پیاپی به توپ ضربه بزند، این خطا انجام شده است.