بازدید: 44 بازدید

زنان و مردان راه درست حمایت از یکدیگر را خوب بلد نیستند. مردان کارهایی انجام میدهند که باب طبع آقایان است و زنان هم عکس‌ العمل‌ هایی نشان میدهند که خانمها به آن نیاز دارند نه آقایان. با پذیرفتن تفاوت‌ ها، راه حل‌ های خلاقانه‌ ای پیدا شده و به ما کمک میکنند حمایت از کسانی که برایمان عزیز هستند را یاد بگیریم.

کتاب مردان مریخی زنان ونوسی با بررسی تفاوت‌ های جنسیتی زن و مرد به ما این آگاهی را میدهد که به رغم وجود تفاوت میتوان با آگاهی از شیوه‌ های برخورد و ارتباط و با همسر زندگی عاشقانه‌ تر و لذت‌ بخش‌ تری را تجربه کرد.