بازدید: 25 بازدید

اینکه ماجرای داستان کاملا تخیلی است یا اینکه بر گرفته از زندگی واقعی نویسنده، جزو گره هایی میباشد که هنوز باز نشده. اما ماجرای داستان از دو بخش کلیدی تشکیل میشود. نخست کودکی و زندگی ” صادق آریان ” و در انتها مرگ او. و در این میان همه اتفاقات در سحرگاه یک روز رخ میدهد که گویی چندن دهه به طول انجامیده.(ادامه در سایت)