بازدید: 23 بازدید

ماجرای این رمان از 5 فصل تشکیل میشود. اصل ماجرا از جایی شروع میشود که پس از یک قحطی طولانی گرگی به نام تک چشم با یک مبارزه مفصل حریف جوان و نیرومند خود را شکست میدهد و همسر او را تصاحب میکند. با پیوند این دو گرگ 5 توله به دنیا می آیند که فقط یکی از آنها زنده میماند. مدتی بعد حریف جوان تک چشم در یک موقعیت مناسب به او حمله میکند و او را میکشد و تصمیم میگیرد که تنها توله او را نیز بکشد.(ادامه در سایت)