بازدید: 30 بازدید

رمان کنیزو مجموعه داستانی حول محور زنانی است که ظاهرا زندگی هر کدام از این زنان در دنیای دیگریست ولی به هم ربط دارند، انگار تقدیر برای آنها از همان ابتدا کج نوشته شده