بازدید: 23 بازدید

جاناتان طبق سنت و رسم همیشگی خانواده و دوستانش، منتظر رسیدن قایق های ماهیگیری هستند تا قایق ها بعد از صید، ماهی های اضافه را به درون آب بیندازند و آنها این ماهی ها را شکار کنند. در یکی از روزها او بر خلاف همیشه به سمت قایق های صید ماهی پرواز نمیکند، چرا که معتقد است این کار اشتباه است و مرغ های دریایی خودشان باید غذای خود را شکار کنند. دوستانش به او تذکر میدهند که اگر به سمت قایق ها پرواز نکند در نهایت از گرسنگی خواهد مرد.(ادامه در سایت)