بازدید: 24 بازدید

اصل داستان در کشور اکوادور صورت میگیرد. جایی در مکانی دور افتاده در میان چندین دره و رشته کوه صعب العبور که هیچ پادشاه و کشوری جرات تصاحب آن را ندارد. تا به حالا هیچ انسانی از این سرزمین اسرار آمیز به خارج از آن نیامده و هیچ انسانی نتوانسته وارد آن شده و سپس بازگردد. شنیده شده که آنجا مکانی عجیب و غریب است که تمام مردم آن نابینا هستند و هیچ درکی نسبت به انسان مدرن امروزی ندارند.(ادامه در سایت)