بازدید: 19 بازدید

کتاب سکوت اثر سوزان کین + نسخه انگلیسی که برای اولین بار در سال 1395 در ایران به ترجمه و چاپ رسید. این کتاب درباره انسان های درونگراست. درباره قدرت و معجزه ای که در وجود آنها قرار داده شده که باید روزی یاد بگیرند آن را به کار بگیرند. اگر احساس خجالت و کم رویی دارید، اگر سکوت را بیشتر از حضور در جمع دوست دارید، هرچه سریعتر این کتاب را مطالعه کنید.

ما اینجا قصد داریم کتاب سکوت را به شما معرفی کنیم که به کمک اون میتونید از قدرت درون گرا بودن خودتون استفاده کنید و معجزه را به وجود بیاید که هیچ انسان قادر به انجام دادن اون نیست. آدم های درونگرا قدرت و معجزه‌ ای در درون خودشان دارند که با شناخت دقیق اون میتونم تبدیل به یکی از بزرگترین انسان های دوران خودشان باشند…