بازدید: 22 بازدید

داستان کتاب فرهاد شیرین مهمنه بانو (و آب سرچشمه کوه بیستون) همانطور که از نام شخصیت های آن میتوان تشخیص داد یک داستان کاملا عاشقانه است. داستان عاشقی شیرین و فرهاد. شرین که خاهر کوچکتر مهمنه بانو میباشد عاشق و دلباخته فرهاد میشود که کارش نقاشی کردن قصر است. ماجرای این عشق زمانی داغ میشود که مهمنه بانو از راز آنها سر در می آورد و از آن داغ تر زمانی که مهمنه بانو خود نیز عاشق فرهاد است و مدتهاست که میخواد با فرهاد صحبت کند اما دیگر کار از کار گذشته…

مهمنه بانو که بسیار مهربان است و خواهرش را بسیار دوست میدارد، بین عشق به خواهر و عشق به فرهاد دچار دوگانگی میشود و از این میان نفرتی در دل او نفوذ میکند. مهمنه بانو تصمیم میگیرد تا فرهاد را از راه به در کند و برای اثبات این موضوع به خواهر کاری غیر ممکن را به فرهاد محول میکند…