بازدید: 25 بازدید

چندین سال پیش شخصی به نام ” شارلین ” زمانی که در حال گشت زدن در جنگل های کشور پرو میباشد به صورت اتفاقی با کتیبه ای روبرو میشود که از ظاهر آن مشخص است متعلق با صدها سال پیش است ( 3 هزار سال پیش ). او با کمک یکی از دوستانش این کتیبه را ترجمه میکنند و متوجه میشوند که محتوای آن درباره نوعی از آگاهی و بصیرت میباشد که میتواند انسان را به منبع بینهایت از توانایی متصل کند و حتی انسان را به بخشی از آن نیرو تبدیل کند.(ادامه در سایت)