بازدید: 17 بازدید

مجموعه اشعار برگزیده شهرِ یار اثر استاد محمد حسین شهریار شامل مجموعه اشعاری میباشد که توسط نزدیکان و دوستان این شاعر بزرگ از میان دفترچه ها و دست نوشته های ایشان گرد آوری شده. این مجموعه شامل کتاب های شهرِ یار 1 و 2 و 3 و 4 میباشد

در ابتدا قرار بود نام این مجموعه را دیوان شهریار قرار دهند، اما با اسرار ایشان نام مجموعه را برگزیده شهرِ یار قرار دادند. استاد شهریار دلیل این امر را این گونه بیان کردند که ( ادامه در سایت )