بازدید: 19 بازدید

کتاب سرود نوشندگان آفتاب اثر ناظم حکمت شامل مجموعه اشعار این نویسنده اهل ترکیه میباشد. اشعار، داستانها و نوشته های این شخصیت بزرگ یکی از افتخارات مردم ترکیه میباشد و برای این شاعر احترام بسیاری قائل هستند. طبق گفته نویسنده در این کتاب نه بهترین اشعار و داستان های قرار دارند و آخرین آنها، بلکه اشعاری هستند که به روح مردم و کارگران و ستم دیدگان جهان آرامش و تسلی میدهد…