بازدید: 22 بازدید

کتاب قانون جذب پول اثر استر هیکس که البته بخش هایی از آن توسط جری هیکس نوشته شده درباره قوانین نانوشته ای هستند که با رعایت کردن برخی اصول و توانایی در به کنترل آنها میتوانید مکنت، تندرستی و شادمانی به سمت خود جذب کنید. قابل ذکر است که نسخه ای که همکنون در مقابل شما عزیزان قرار دارد، اول نسخه منتشر شده در ایران در سال 1396 میباشد و عینا ترجمه نسخه اصلی است و هیچگونه تحریفی در آن صورت نگرفته است…