بازدید: 8 بازدید

به شکل بسیار عجیبی، اتفاقات تاریخی شگفت انگیزی در طول حیاط آقامحمد خان قاجار رخ داده. ماجراها و اتفاقات دقیقا از لحظه تولد ایشان شروع میشود و تا لحظه مرگ نیز او را رها نمیکند ( مثلا نزاع بین پدر و پدر بزرگ آقامحمد خان). از اتفاقات ستاره دنباله دار و معروف شدن نوزاد بدون دنباله گرفته تا ماجراهای شیر زنی به نام جیران که پسر آقامحمد خان عاشق آن شده بود اما حکمران استرآباد قصد دزدیدن آن را داشت.(ادامه در سایت)