بازدید: 38 بازدید

روانشناسی تربیتی شاخه ای از رشته های علوم تربیتی و روانشناسی میباشد که هدف آن کشف، تحلیل و بررسی مسائل و مشکلات آموزشی دانش آموزان و ارائه راه حل و برطرف سازی مشکل میباشد. همچنین در مراحل بالاتر کشف یا پرورش یک استعداد و توانایی را نیز شامل میشود…