بازدید: 39 بازدید

بنفش ملایم احساس ترس را کاهش میدهد و مشغله های فکری آزار دهنده را ترمیم مینماید. استفاده از رنگ بنفش در آشپز خانه از یک فرد عادی یک سر آشپز هنرمند میسازد. شما به چند طریق میتوانید از این رنگ دکوراسیون اتاق نشیمن استفاده کنید.(توضیحات کامل تر در سایت)