بازدید: 39 بازدید

هیچ رنگی در القای آرامش، لطافت و سر زندگی به پای سبز نمیرسد. برای حفظ آرامش و هماهنگی در اتاق خواب از سبز ملایم استفاده کنید. سرویس بهداشتی مکانی است که باید در آنجا آرامش از دست رفته ی خود را باز یابیم. رنگ سبز به شدت تسکین دهنده و ضد خستگی است.(توضیحات بیشتر در سایت)