بازدید: 45 بازدید

به مطالعه طبیعت بپرداز. طبیعت را دوست بدار و همراه با آن صمیمی باش. طبیعت هیچگاه با تو دشمنی نخواهد کرد. قهوه ای در اکثر اتاق ها کاربرد دارد. برای خلق هر حالتی در هر فضا می توانید به نحوی از قهوه ای کمک بگیرید. در یک اتاق جنوبی یا آفتاب گیر به کار بردن یک قهوه ای تیره و شفاف میتواند جلوه بی نظیری داشته باشد.(توضیحات بیشتر در سایت)