بازدید: 43 بازدید

شاید برای شما این سوال پیش آمده که علم رگرسیون چند گانه (چند متغیره) چیست؟ قبل از هر چیز بهتر است بدانید که در حال حاضر چندین نوع رگرسیون برای انجام معادلات مختلف در جهان وجود دارد. اولین بار در سال 1877 شخصی به نام فرانسیس گالتون با تحقیق بر روی والدین قد بلند متوجه شد که فرزندان آنها متمایل به قد کوتاه هستند. وی برای پیدا کردن این دلایل نا مرتبط نیاز به یک راه حل داشت…

رگرسیون علمی است که به کمک آن میتوان رابطه میان چندین متغیرهای مستقل را با وابسته های مجموعه پیدا کرد. مثل والدینی که فرزندان آنها بدون هیچ عامل ژنتیکی متمایل به قد کوتاه هستند. یا تاثیر چندین وضعیت هوایی در نقاط مختلف دنیا بر روی یک ناحیه خاص. هدف از علم رگرسیون پیش بینی یک متغیر وابسته از روی متغیر های نامرتبط و مستقل است…