بازدید: 10 بازدید

PLC “Programmable Logic Controllers” یا همان اتوماسیون صنعتی که با نام “کنترل‌ گر منطقی برنامه‌ پذیر” نیز شناخته میشود، یک رایانه دیجیتال صنعتی است که برای استفاده در شرایط سخت و محیط صنعتی توسعه داده شده است و در کارهای صنعتی مانند کنترل فرآیند های تولید، کنترل خطوط مونتاژ، کنترل دستگاه‌ های رباتیک یا هر فرآیندی که نیاز به کنترل دقیق و قابل اطمینان و عیب‌ یابی ساده داشته باشد از آن استفاده میشود.