بازدید: 42 بازدید

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود. در اسم شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و لااقل یک نفر از شرکا ذکر شود.

شرکت تضامنی اگر دارایی کافی برای تآدیه تمام قروض نداشته باشد هریک از شرکای شرکت مسئول پرداخت تمام قروض شرکت میباشند. هر قراری بین شرکا برخلاف این باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.