بازدید: 40 بازدید

طراحان و معماران جهت انجام یک پروژه و جان بخشیدن به ایده خود از زبان مخصوصی جهت نقشه کشی یک طرح، بنا یا پروژه استفاده میکنند که شاید برای همه، متوجه شدن این علامت ها و خط کشی ها چندان آسان نباشد. به همین دلیل طراحان برای اینکه مشتریان و کارفرمایان بتوانند با طرحی که نقشه آن کشیده شده ارتباط تصویری و ذهنی بهتری برقرار کنند از شیوه شیت بندی استفاده میکنند. شیت بندی یکی از راه های بیان تصویری کار و ایده خود در یک صفحه است