بازدید: 35 بازدید

فلسفه انواع مختلفی داره. اما ماهیت واقعی و اصلی اون ثابته. فلسفه به دنبال ایجاد ارزش و دستیابی به حقیقت هست. دانشمندان برای به اثبات رسیدن موضوعی به دنبال شواهد و مستندات علمی هستند که بشه اونها رو مورد آزمایش قرار داد. اما فیلسوف ها تمایل دارند به جای اینکه تمرکز رو بر روی مستندات علمی قابل آزمایش بزارند، بیان پای خودشون رو فرا تر بزارند و با استفاده از قدرت اندیشه مسائل و نکاتی رو بیان و حتی پیش بینی کنند. فلسفه میتونه باعث بشه که ما یک پله از واقعیت جلو باشیم…