بازدید: 21 بازدید

اولدوز و کلاغها – اولدوز و عروسک سخنگو – کچل کفتر باز – پسرک لبو فروش – سرگذشت دانه های برف – پیرزن و جوجه طلایی  – دو گربه روی دیوار – سرگذشت دو مرول دیوانه سرا – افسانه محبت – یک هلو هزار هلو – ۲۴ ساعت در خواب و بیداریکوداوغلو و کچل حمزه – تلخون – بینام – عادتپوست نارنج – قصه ی آه – آدی و بودی به دنبال فلک – بز ریش سفید – گرگ و گوسفند – موش و گرسنه