بازدید: 38 بازدید

قدیمی ترین نمونه صندلی در ایران، در نقش برجسته ای بر مهره ای از جنس سنگ یمانی آبی رنگ از دوره عیلام نقش شده است .

در این نقش تصویر یکی از پادشاهان عیلامی به نام شیلهک – این شوشیناک را نشان میدهد، که در حال اهداء شئیی به دخترش میباشد. در این تصویر پادشاه عیلامی بروی صندلی نشسته است که لبه تکیه گاه آن گرد و به حالت برگشته میباشد و پایه های آن به شکل، سم یک حیوان نشان داده شده است، این قطعه مهر و نقش روی آن متعلق به هزاره دوم پیش از میلاد میباشد…