بازدید: 27 بازدید

راهنمایی که همراهمون بود گفت: خوب بچه ها، خونه زرافه ها و پرنده ها و حیوانات درنده رو نشونتون دادم. حالا میرسیم به خونه های پدری. رفتیم در اولین نرده، راهنما گفت اینایی که اینجا میبینید پدر و مادر های معمولی هستن. اینا همه جا پراکندن، پدر و مادر های بی آزاری هستند و تمام خصوصیات خودشون رو هم نسبت به نسبت به هم دیگه منتقل میکنند.(ادامه در سایت)