بازدید: 10 بازدید

آری در خیال، داستان اسرارآمیز کاملی وجود دارد. چنین داستانی همه برگه های لازم را در اختیار ما می گذارد و ما را وادار میکند که نظریه ای درباره معمای داستان بپردازیم. اگر نقشه داستان را به دقت دنبال کنیم، درست پیش از آن که نویسنده در آخر کتاب معما را بگشاید، به حل کامل آن موفق میشویم. حل این معما برخلاف حل معماهای حقیر تر ما را بی اجر نمیگذارد. به علاوه درست در هنگامی که انتظار داریم پدیدار می شود.(ادامه در سایت)