بازدید: 12 بازدید

طی چند سال گذشته پیشرفت های بسیار زیادی در زمینه های فناوری و جریان های داده صورت گرفته که به کمک آنها می توان ابزارهای دقیق تحلیلی را تولید کرد. در این دوره مدل ها، سیستم ها و روال های محاسباتی برای پردازش بهتر اطلاعات توسعه یافته اند و ما نیز شاهد چنین پیشرفت‌ هایی در تکنیک های هوش مصنوعی در علم داده شیمیایی بوده ایم که مطمئناً میتواند فرایند های تجزیه و تحلیلی شیمیایی و بیولوژیکی را برای همیشه دگرگون کند…