بازدید: 8 بازدید

این بنده سه چهار سال پیش در دانشکده الهیات و معارف اسلامی ۵ کنفرانس درباره “عرفان حافظ” دادم و اقلا پنج کنفرانس دیگر هم لازم بود تا اندازه پرده از روی اندیشه‌ های تابناک چنین سالک راه حق، که به حق او را “لسان الغیب” خوانده‌ اند برداشته شود. یادداشت‌ هایش موجود است و شاید روزی موفق به تنظیم و پخش و نشر آنها بشوم. جای تاسف است که مردی آنچنان، این چنین تفسیر می شود. به هر حال مادی مسلکان از چسباندن حافظ به خود طرفی نمیبندند.(ادامه در سایت)