بازدید: 10 بازدید

یک ربات نیاز به پایگاه داده برای ذخیره و بازیابی محتوای ارائه شده دارد. زیرا بدون این پایگاه داده نمی تواند تشخیص دهد که قبلاً یک شی را دیده یا نه، نمی تواند کلمات و معنای آن ها را به خاطر بسپارند. در این چنین شرایطی محدود به بازتاب هایی از ورودی ها و خروجی ها می باشد که مجبور است آنها را به صورت مستقیم به هم وصل کند…