بازدید: 10 بازدید

این الگو از نظم به بی نظمی تا بازگشت دوباره نظم را در یک طوفان رایج در ادبیات کلاسیک نمایش می دهد. طوفان نه تنها جهان فیزیکی را منحصر به فرد و جهت دهی مجدد می کند بلکه تاثیری تسکین دهنده بر روان افراد دارد. در دگردیسی های اوید، طوفان های فاجعه بار تاثیراتی را بر روان و نژادهای تازه متولد شده می گذارد. مثلاً در سال ۲۰۰۴ کتابی منتشر شد که درباره زندگی پنگوئن ها می باشد، در بخشی از کتاب نمایش میدهد که چگونه طوفان های عظیم باعث میشود روابط عاشقانه و عاطفی بین پنگوئن ها افزایش پیدا کند. نمونه این اتفاق در انسانها نیز قابل مشاهده است…