بازدید: 50 بازدید

قطب نما وسیله ای است برای پیدا کردن جهت شمال و جنوب. این وسیله با نیروی مغناطیسی کار میکند. عقربه های قطب نما از آهنربا ساخته شده اند. همان طور که میدانید کره زمین نیز دارای میدان مغناطیسی میباشد. قطب مثبت عقربه همیشه و در هر حالتی به سوی شمال می ایستد.