بازدید: 1 بازدید

همانطورکه بیان شد این یک رمان چند بعدی است و نمیتوان گفت که واقعا چه نتیجه ای میتوان برای پایان گرفت، جز اینکه خودتان شروع به خواندن کنید. اما تنه اصلی داستان درباره رابطه نا مشروع بین آنا و یک افسر نظامی با نام “کنت الکسی کیریلوویچ ورونسکی” میباشد. در اثر یک اتفاق ( یا شاید هم عمد یکی از طرفین ) رابطه آنها لو میرود و تمام شهر سن پترزبورگ از این ماجرا مطلع میشوند. رسوایی به حدی بود که هر دو مجبور به فرار میشوند و به ایتالیا پناه میبرند. سال ها بعد آنها دوباره به روسیه باز میگردند.(ادامه در سایت)