بازدید: 46 بازدید

گرمای درون زمین، سبب ذوب شدن سنگ ها میشود که به آن ماگما یا مواد مذاب میگویند. ماگما به دلیل داشتن گاز فراوان و حرارت زیاد، دارای چگالی کم میباشد ، و نسبت به سنگ های اطرافش سبک تر میشود و به سمت بالا حرکت میکند .