بازدید: 35 بازدید
 • صرفه جویی آب
 • افزایش محصول
 • صرفه جویی سم و کود
 • صرفه جویی انرژی
 • عدم نیاز به تسطیح
 • از بین رفتن تدریجی علف های هرز
 • قابل استفاده از باغات و مزارع… تا گلدان ها
 • جلوگیری از شیوع آفات
 • کاهش آلودگی محیط زیست
 • عدم مزاحمت برای ماشین آلات و کارگران
 • مصونیت از گرما و سرما
 • اکسیژن رسانی به ریشه و کاهش نیازبه شخم
 • زیبایی پارک ها و فضای سبز