بازدید: 32 بازدید

رمان کنیزو نوشته شده توسط منیرو روانی پور میباشد. اولین نسخه آن در سال 1367 توسط انتشارات نیلوفر به چاپ رسیده که دارای 9 فصل مختلف است در 146 صفحه میباشد.

شما عزیزان همکنون میتوانید چاپ چهارم این کتاب را از فروشگاه فایل دانش دیجیتال دریافت کنید